Služby

Individuální terapie

Svou pozornost po celou dobu setkání věnuji jednomu člověku, klientovi. Mluvíme o jeho prožitcích, emocích, myšlenkách, projevech. Jako terapeut se snažím hlouběji poznat vnitřní dynamiku a vnímání klienta, porozumět jeho obavám a případným opakujícím se vzorcům v jeho chování. Někdy se noříme do minulosti a nalézáme kořeny vzniku obtíží, jindy hledáme řešení a díváme se do budoucna.

Individuální psychoterapie pro mne představuje bezpečný a důvěrný prostor, kde klient může zkoumat své myšlenky, pocity, tělesné prožitky a vztahy, to vše bez hodnocení a soudů. Terapie je šancí objevit a pochopit způsoby a obrany, kterými klient potlačuje vlastní potřeby.

V procesu hledáme a rozvíjíme potenciál pro plné prožívání sebe, vztahů a radosti ve svém osobním a pracovním životě.

Klient tak má šanci postupně uvidět a porozumět způsobům, kterými sám přispívá ke vzniku svých potíží, nespokojenosti či strádání, a někdy i k problémům jeho blízkých. Dochází k uvědomění a reakci "aha" a klient může tyto vzorce začít postupně měnit.

Terapie také pomáhá s vyrovnáváním se se ztrátami a skutečnostmi, které nejsou v moci klienta změnit nebo ovlivnit. Podporuje klienta ve vyjádření emocí, které ztrátu doprovázejí, a umožňuje postupné odpoutání.

Terapie hrou

Tak jak dospělí dokáží mluvit a vyjádřit své emoce, potřeby, prožitky, tak hra je přirozeným jazykem dětí. Pomocí hry si děti dokáží bezpečně zpracovávat i negativní zkušenosti bez retraumatizace. Terapeut vytváří bezpečné prostředí, pochopení a podporu.

Herní terapie je určena dětem ve věku 3 - 10 let. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!