Mgr. Petra Bělohlavá

Jsem dcerou, sestrou, neteří, manželkou, matkou, tetou, přítelkyní ….. z pohledu profesního speciální pedagožkou, psychoterapeutkou, herní terapeutkou.

Vystudovala jsem Gymnázium v Chomutově, Sociální práce na ZČU Plzeň (Bc.), Speciální pedagogiku – etopedii na UK Praha (Mgr.)

Mé další odborné vzdělávání vztahující se k terapii:

  • 2008 - 2013 Komplexní vzdělávací program v Dynamicky orientované psychoterapii s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup v rozsahu 790 hodin – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci. Výcvik byl akreditován pro práci ve zdravotnictví.
  • 2021-2022 Vzdělávání v Terapii hrou, Inštitút terapie hrou Bratislava

Jsem certifikovaným terapeutem, členkou České asociace pro psychoterapii (www.czap.cz).

Pracovní zkušenosti

2000 - 2002 socioterapeut, o.s. Eset Help

2002 - 2023 speciální pedagožka (etopedka), Středisko výchovné péče Dyáda (Chomutov, Most)

2005 - dosud zakladatelka, realizátorka projektů, členka revizní komise, Na louce, z.s. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!