Podmínky spolupráce a ceník

Dospělí klienti souhlasí s poskytováním služeb tím, že se sami objednají, při setkání pak uzavíráme písemnou dohodu o spolupráci a mluvíme o ní.

Za děti uzavírají (podepisují) dohodu o spolupráci jejich zákonní zástupci.

Domluvením termínu se stává setkání závazné pro obě strany. Pokud jej potřebujete zrušit, učiňte tak prosím co nejdříve, nejpozději 24 hodin předem. Pokud se bez omluvy nedostavíte či schůzku zrušíte méně než 24 hodin předem, hradíte sezení v plné výši.

Platba je možná v hotovosti proti příjmovému dokladu nebo na bankovní účet. Lze ji provést předem nebo po setkání, nejdéle však do dvou dnů.

Jsem terapeutem uznaným některými pojišťovnami, klient může čerpat příspěvek na duševní zdraví (podmínky viz jednotlivé pojišťovny). 

Individuální poradenství a terapie

50 min.

900 Kč

Terapie hrou

45 min.

900 Kč

Vypracování zprávy na žádost klienta

500 - 1000 Kč

dle rozsahu

Rodinná a párová terapie

Nyní nenabízím

Vytvořte si webové stránky zdarma!